Privacy

Privacy

Ons bedrijfsadres is: 
Grotestraat 138a
5141 HC Waalwijk
Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is: 17248351
Ons B.T.W.-nummer is: NL820648565B01

 
Privacy

DNP Giftcard B.V. respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Op deze privacy pagina wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. DNP Giftcard B.V. draagt er zorg voor dat volns de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij de Registratiekamer hebben plaatsgevonden.
 
Welke gegevens worden door DNP Giftcard B.V. verwerkt?
 
De gegevens die door DNP Giftcard B.V. worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult indien u een bestelling via deze site doet. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.). De ingevulde gegevens gebruikt DNP Giftcard B.V. om de bestelling correct af te kunnen handelen. Anderzijds zijn dit de zogenaamde 'verkeersgegevens' van de bezoekers van de site. Zo wordt het IP adres van uw computer geregistreerd. Tevens wordt naar uw surfgedrag gekeken op de site van DNP Giftcard B.V.
 
Cookies
 
Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een volgend bezoek aan onze site niet opnieuw dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer staan en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen wat in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.
 
E-mailadressen

DNP Giftcard B.V. bewaart en gebruikt uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor marketing- of servicedoeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service-e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Uw rechten

U kunt altijd aan DNP Giftcard B.V. vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan DNP Giftcard B.V. vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die DNP Giftcard B.V. zo spoedig mogelijk zal verwerken. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres hebt opgegeven.

Meeluisteren

In het kader van onze kwaliteitsbewaking bestaat de mogelijkheid dat telefonische gesprekken met onze Service Desk worden opgenomen. Deze gesprekken worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt. 

Informatie over DNP Giftcard B.V. privacy beleid.
Indien u nog vragen heeft over het privacybeleid van DNP Giftcard B.V. kunt u een e-mail sturen naar 
info@webshopgiftcard.nl.