Pay.nl

Pay.nl

Pay.nl maakt het nu wel heel makkelijk voor u als acceptant om Webshop Giftcard te accepteren.

Contracteren bij Webshop Giftcard is niet meer nodig. Alles verloopt via Pay.nl, zowel de rapportage als de uitbetalingen.

Uiteraard kunt u wel bij Webshop Giftcard uw presentatiepagina laten opmaken. Alle specificaties voor deze pagina vindt u hier. Ook treft u daar de betaaliconen die u kunt downloaden om bij u op de site duidelijk te maken dat u Webshop Giftcard accepteert.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer: 0416-750220 of per mail sales@dnp-groep.nl.